Sign In

Disiplin

Disiplinlerarası, fotoğraf, dijital sanatlar ve video

Sanatçı hakkında

1991 yılında İstanbul’da doğan Hakan Sorar, Makine Mühendisliği lisans eğitimini ve Fen Bilimleri Fakültesi yüksek lisans programını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm bölümünde ön lisans, Beykoz Üniversitesi Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı ve Göstergebilim bölümünde de yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Sorar, sanatsal çalışmalarında insan, kimlik, bellek ve kent kavramlarına odaklanır. Kullandığı şipşak tekniği ile yakaladığı kareleri manipüle ederek andaki formu bozar ve yeni bir gerçeklik yaratır. Dondurulan ‘anı’ manipüle eder, parçalar ve nesnellikten öznelliğe yeni imgeler ortaya çıkarır. Çekilen karelere eklemeler ve çıkarmalar yaparak, beden ve mekan kavramı üzerine yeni anlamlar inşaa eder. Sanatçı, fotoğraflarının yanı sıra, beden ve nesne arasındaki çizginin muğlaklaştığı dijital çizimlerinde çeşitli iktidar mekanizmaları ile denetlenen, şekillendirilen ve objeleştirilen bedeni sorgular. Fotoğrafları ve dijital çalışmaları ile izleyiciyi beden, kimlik, form, politika ve cinsiyet üzerine sorular sormaya davet eder.

2021, Kafes, Dijital çizim, 3D dijital animasyon, 1′ (Ahmet Rüstem Ekici ile birlikte)

2021, Kafes, Artırılmış Gerçeklik, 70×124 cm

Dijital insan tasarımı: Hakan Sorar
Dijital mekan tasarımı: Ahmet Rüstem Ekici
Ses tasarımı: aredeko


Sanatçının diğer işleri

2022, Float series No 3, Dijital çizim, 50x50cm

Categories

Regions

Location