Sign In

Inderjeet Sandhu 

Hollanda

Disiplin

Tasarım

Sanatçı hakkında

Tasarımcı ve sanatçı Inderjeet Sandhu, disiplinler arası sanat pratiği aracılığıyla yerinden edilme, göç ve kimlik temalarını araştırıyor. İlhamını, Hollanda’da bir Hint aile evinde iki kültürlü olarak yetişmiş olmasından ve kültürler ile ideolojilerin kimlik ve aidiyet hisleriyle çelişip onları değersiz kıldığı olgulardan alır. Çalışmaları nesne odaklı ve araştırmaya dayalı olan Inderjeet, mobilya ve nesneleri kullanarak iç siyasetin dış kurumların siyaseti kadar güçlü ve etkili olabileceği ve bu iki mecranın çoğu zaman birbiriyle nasıl çatışma halinde olabileceğini göstermeyi amaçlar. Buna ek olarak Inderjeet, kültürel ve kişisel kimliklerin nasıl kesiştiğini ve kişinin benlik ve kabul duygusunu nasıl etkilediğinin karmaşıklıklarını ve nüanslarını araştırır. Inderjeet, nesnenin kullanım alanını, tarihteki yerini ve çağrışımlarına dair önyargıları karıştırarak, altüst ederek ve reddederek, tanıdık olana meydan okumayı ve yuva, kimlik ve aidiyet kavramlarına dair yeni perspektifler geliştirmeyi hedefler.

Irkçı, El dokuma yün ve ipek, 2023

Categories

Regions

Location