Sign In

Disiplin

Disiplinlerarası

Sanatçı hakkında

Ghaith Quotainy (Şam, 1995) duruşunu; tanımsızlığı, ayak uydurduğumuz normların arası ve dışı arayışında olan felsefeler, obje-suje gibi basit ilişki boyutunu aşan ideolojiler, bir çapraz düşünme olarak kuirleşme lensinden bakma ve mücadele biçimi olarak ifade üzerine yerleştirmiş bir sanatçıdır. Bu şekilde bu inanışlar, sanatçının çalışmalarındaki geneli de detaylarında yansımasını bulmuş olur. Trans-üslupsal dışavurumculuğu, ekolojinin şekillendirilmiş algısal deneyimi aracılığıyla indirgeyici tekelciliğin sınırlarını akıştırır. Lahey Kraliyet Konservatuarı’nın Sonoloji lisans öğrencisi olarak sanatçı, sesin geniş spektrumsallığı üzerine; müziksel ve müziksel olmayan, teorik ve pratik, teknik ve sanatsal boyutlarında derinlemesine bir görüş açısı oluşturmuştur. Buradan yola çıkarak Qoutainy, birçok ilgi alanı ve disiplin aracılığıyla yaratmaya doğru yol almıştır. Quotainy’nin portfolyosuna daha yakından bakacak olursak, üslubu; daha fazlasına, anlaşılmış fazlalığa ve etkileşimli alıcılığımızın materyalizm ötesi algılanmasına doğru ufuk açan bir kalkış zemini olarak yer alan çalışmalar görebiliriz.

2021, AÇIL, Çapraz-medya çalışması, 5’17”

Categories

Regions

Location